פעילויות החברה >
תכנון יישומי
לתיק פרויקטים נסיון רב בגיבוש מסגרות היישום לפרויקטים רחבי היקף בעיקר בסקטור הציבורי. תכניות היישום מגובשות לתכניות עבודה מתוקצבות רב שנתיות, לגיבוש תת פרויקטים לתכנון המפורט ולהובלתם לביצוע.
 


מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ