הפרויקטים שלנו >
אתרי מורשת עולמית
דרכי הבשמים בנגב
4/14/55

2000-2010 
הסיפור ההסטורי המרתק הגלום בדרכי הבשמים  העתיקות , שרידי ערי העבר וחקלאות המדבר הייחודית עמדו ברקע להכנת תכנית אב ותכנית מתאר מחוזית חלקית אשר הוכנו ע"י חברת תיק פרויקטים. התכנית משלבת תפישה כוללת  לשימור מרחבי הנגב על ערכי הנוף, הטבע ומורשת תרבות האדם יחד עם פיתוח תיירותי מושכל.
 
התכנית מגדירה את מרחבי הנגב מחבל אשכול בצפון מערב ועדל ערבה המרכזית בדרום מזרח כפארק מדברי רחב היקף ברמה הארצית, המקיים זיקה לתיירות המושתתת על משאבי הסביבה, הטבע, הנוף ומורשת תרבות העבר בארץ הנגב כמשאב המשיכה העיקרי למבקרים. במרחב דרכי הבשמים שולבו ערכי ארץ המכתשים. תכנית ארץ המכתשים מיישמת את עקרונות תכנית האב והחלטת הממשלה משנת 1994 אשר בקשה לשמור ולהגן על מרחב ארץ המכתשים המוגדר שטח בעל רגישות של ערכי טבע ונוף ייחודיים.
 
זאב טמקין ערך וניהל את תכנית האב ואת תכנית המתאר המופקדת במועצה הארצית לתכנון ובניה לקראת אישורה.
במהלך הכנת התכנית הוכרזה דרך הבשמים כ"אתר מורשת עולם" על ידי אונסק"ו.
 
הפרויקט משלב אתר מורשת עולמית עם מרכיבי סביבה ותיירות.

יזמי התכנית : המשרד לשיתוף פעולה אזורי, הרשות לפיתוח הנגב, מנהל מקרקעי ישראל, משרד התיירות רשות הטבע והגנים, מועצות אזוריות ומקומיות במרחב התכנון


חזרה לאתרי מורשת עולמית >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ