הפרויקטים שלנו >
תיירות
יפו
תוכנית יישום לפיתוח התיירות ביפו

2000-2003
 
תכנית רחבת היקף המשלבת מדיניות תכנון כוללת בתחום הפיזי, הכלכלי והשיווקי. התכנית כוללת את צפון יפו, מחוף הים במערב, הנמל, העיר העתיקה ומתחמי המסחר והשווקים בואכה שדרות ירושלים. בהמשך להתוויית המדיניות הכוללת הוכנה תכנית פיתוח לכל אחד ממתחמי התכנית. לכל מתחם תכנוני הוגדרו משימות, תקציבים ודרכי פעולה. משרד תיק פרויקטים ערך וניהל את הכנת תכנית  התיירות הכוללת למתחם התיירות ליפו.

יוזמי התכנית: משרד התיירות - החברה הממשלתית לתיירות, עריית תל אביב  יפוחזרה לתיירות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ