הפרויקטים שלנו >
תיירות
מתחם שוק הפשפשים ביפו

2000-2003
 
המתחם, שהינו חלק מתכנית ישום לפיתוח התיירות ביפו, משתרע על שטח של 61 דונם ומכיל כ- 40,000 מ"ר שטח בנוי ליעוד מסחר ושירותים אשר חלקו מיועד לשיקום ו- 40,000 מ"ר זכויות בניה עתידיות, ליעוד מגורים.
חברת תיק פרויקטים עסקה בניהול התכנון, כולל הכנת תכנית בינוי סטטוטורית והבאתה לאישור כשינוי לתב"ע. בשתוף עם קיסלוב קיי אדריכלים.
הפרויקט כלל פיתוח כולל של מתחם השוק, תכנון שיפוץ מבנים בשוק, תכנון שוק רוכלים ותכנון תשתיות הנדסיות .
חברת תיק פרויקטים ערכה את מכרזי ביצוע הפרויקט.
הפרויקט התנהל באזור מסחרי צפוף, אשר המשיך בפעילותו לאורך כל תקופת הפיתוח.
במסגרת הפרויקט נערך הליך מורכב של שיתוף הציבור אשר גייס את תמיכת הסוחרים בשוק בפרויקט.

יוזמי התכנית: משרד התיירות-החברה הממשלתית לתיירות, עריית תל  אביב  יפוחזרה לתיירות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ