הפרויקטים שלנו >
תיירות
ירושלים
בחינת חוויית התייר

2007
 
בזכות ייחודה התרבותי-דתי, מעמדה כבירת ישראל, ועושרה במוקדי דת, היסטוריה, ארכיאולוגיה ותרבות מהווה ירושלים מוקד משיכה למבקרים מרחבי הארץ והעולם.
מטרת העבודה הייתה לשפר ולהעצים את חווית התייר ככלי לחיזוק כלכלת התיירות בירושלים.
בחינת החוויה התיירותית בקרב המבקרים בירושלים ביקשה לשקף את ערכו של המוצר התיירותי מזווית עינו של הצרכן, ואת הפער, אם ישנו, בין הציפיות מהביקור וחוויות שנצברו בו.

העבודה לוותה ע"י ועדת היגוי רחבה המורכת מגורמים עירוניים, ממשלתיים ונציגי שוק התיירות המקומי.
תיק פרויקטים נתנה שירותי תכנון תיירות, ריכזה את הפרוייקט וניהלה את צוות התכנון.
 
תוצרי העבודה הם המלצות אופרטיביות להתערבות ציבורית נדרשת שמטרתה להביא למיצוי הפוטנציאל של המוצר התיירותי "ירושלים" ולשיפור הביצוע התיירותי-כלכלי של העיר.
נכון להיום, המלצות העבודה מיושמות הלכה למעשה.   

יזם התכנית: הרשות לתיירות עיריית ירושלים, בחינת חווית התייר בירושלים                          חזרה לתיירות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ