הפרויקטים שלנו >
תיירות
עדכון חוברת התקנים הפיזיים
לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי

2008-2010
 
חוברת התקנים הפיזיים לתכנון וסיווג מתקני אכסון תיירותי מביאה לידי ביטוי את מדיניות משרד התיירות באשר לפיתוח תשתיות האירוח המלונאי בישראל.
החוברת מגדירה את סוגי אמצעי האכסון התיירותי ורמותיהם, ומגדירה את הפונקציות הבסיסיות, המבטיחות את תפקודו המלונאי של המתקן, ושטחן המינימלי, על מנת להבטיח כי השירותים שיסופקו ללקוח, ואיכותם, יהיו ברמה נאותה, התואמת את הסטנדרטים המקובלים בעולם המערבי.
הממצאים, המסקנות וההמלצות ביחס לפונקציות ומקדמי תכנון שיש לכלול בחוברת תקנים פיזיים מעודכנת של משרד התיירות עלו מתוך ניתוח מיצרפי של מכלול הנתונים, שהתקבל מסקירה רחבה של ענף המלונאות העולמי והישראלי ממקורות מידע מגוונים: מפרטי תכנון, סכימות דירוג איכות של בתי מלון, סקירת מידע שיווקי  מקוון וסקר מקיף של בתי מלון  בישראל.
תיק פרויקטים ניהלה והשתתפה בתהליך עדכון חוברת התקנים הפיזיים 2010.

יזם התכנית: משרד התיירותחזרה לתיירות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ