הפרויקטים שלנו >
תיירות
תכנית אב לתיירות מטה יהודה

2009-2010
 
תכנית האב לתיירות נועדה למצב את מטה יהודה על מפת התיירות של ישראל כמרחב מורשת וריאה ירוקה בין ירושלים ותל אביב.
חזון התכנית האב הוא שימוש בתיירות כמנוף לחיזוק כלכלי, ככלי לשימור הקרקע החקלאית ומקור להגדרת זהות ושייכות של תושבי הישובים הכפריים במרחב של מטה יהודה.
מטרות התכנית הן: גיבוש מדיניות תיירות חקלאית למועצה האזורית, חיזוקם הכלכלי של הישובים החקלאיים במועצה באמצעות פיתוח התיירות החקלאית, מיצוי היתרונות לשילוב בין התיירות לחקלאות והתוויית פיתוח תיירותי בכפוף למדיניות התכנון  והפיתוח בר קיימא הארצית והמחוזית כפי שהוגדרה בתמ"א 35, תמ"מ 1/30 ובתכניות אחרות.
תכנית האב עוסקת ביצירת המצע לשגשוג ולפיתוח תיירותי במטה יהודה בהיבט הסטאטוטורי, מיתוג ושיווק של האזור ובמבנה הארגוני התומך . כחלק אינטגראלי מתהליך התכנון מתקיים שתוף ציבור ברמות שונות של מעורבות, כאשר התובנות הצומחות מהמפגש עם הצבור מוטמעות בתכנית.
חברת תיק פרויקטים מנהלת את תהליך התכנון ומשמשת כמתכננת התיירות.

יזמי התכנית: מוא"ז מטה יהודה, משרד הפנים, משרד התיירות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר


חזרה לתיירות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ