הפרויקטים שלנו >
תיירות
גן לאומי נמל קיסריה

2007-2009       
 
תיק פרויקטים גיבשה פרוגרמה והכינה תכנית אב לתפישת השימור והפיתוח הכוללת של האתר.
 
גן לאומי נמל קיסריה:
מטרת התכנית גיבוש הנחיות לשימור רב-שכבתי ורב-תקופתי של הממצא הארכיאולוגי ולפיתוח תיירותי בתחומי העיר הצלבנית וסביבתה הקרובה – "נמל קיסריה", מאזור החומה הביזנטית ושרידי בית הכנסת העתיק בצפון ועד לאזור שמדרום לשער הדרומי לעיר הצלבנית והכנת מסמך תכנוני שעל פיו יבוצעו עבודות השימור, השחזור והפיתוח. התכנית מגדירה אזורים בהם תבוצע עבודת שימור של הממצא הארכיאולוגי ומאפשרת מימוש הפוטנציאל לשילוב תכנים ופעילויות במבנים היסטוריים בצד היבטים תכנוניים המתייחסים להסדרי תנועה וחנייה, תנועות קהל המבקרים, מיקום מבואת כניסה לאתר, עקרונות לשימור ושחזור מבנים ותכנון תשתיות מים, ביוב וחשמל.
חברת תיק פרויקטים ערכה פרוגרמה כוללת, תיירותית פיזית וכלכלית לנמל  קיסריה וקידמה את הכנת התכנית הסטטוטורית.

גן לאומי חוף האקוודוקט:
התכנית משתרעת על רצועת החוף מג`אסר-א-זרקה עד "חוף האקוודוקט" ונועדה ליצור מסגרת תכנונית להגנה ושימור על משאבי הטבע, הארכיאולוגיה והנוף באזור תוך מתן מענה להסדרת השימושים הציבוריים הקיימים: חוף רחצה, דרכי גישה וחנייה, פעילויות סיור וטיול, פנאי ונופש. התכנית כוללת פיתוח מוקד שירותיים במתחם הדרומי עבור שטחים למסעדה, בית קפה ושרותי תיירות וחוף.
חברת תיק פרויקטים קידמה את הכנת התכנית הסטטוטורית.
 
הפרויקט משלב אתר תיירות עם מרכיבי סביבה.

היזם התכנית: החברה לפיתוח קיסריה              


חזרה לתיירות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ