הפרויקטים שלנו >
תיירות
פרוגרמה תיירותית לראש הנקרה

2007-8 

אתר התיירות ראש הנקרה הוא אחד המושכנים התיירותיים המרכזיים בצפון הארץ. האתר ניחן ביופי טבעי המשלב ים כחול וסלע לבן ביחד עם צמחיה ירוקה מסביב. למרות ייחודיותו של האתר והמבקרים הרבים בו, ביקש האתר למצות את הפוטנציאל הגלום בו כבסיס כלכלי ותיירותי לקיבוץ.
מטרת הפרויקט הייתה יצירת פרוגרמה תיירותית ישימה הנשענת על המשאבים הטבעיים של ראש הנקרה ויוצרת הזדמנות כלכלית.  משלבת אלמנטים כלכליים כמו הלנה, הסעדה, אטרקציה יהפכו את ראש הנקרה למושכן ברמה הלאומית והבינלאומית הגבוהה ביותר. 
חברת ת.י.ק פרויקטים בחנה את הפוטנציאל התיירותי והכלכלי הגלום בראש הנקרה והכינה תוכנית אסטרטגית לפיתוח תיירותי הכוללת, בין היתר, הקמת מתקן אכסון תיירותי ברמה A ואטרקציית מים ייחודית הנשענת על מקורות מים טבעיים.

קיבוץ ראש הנקרה מקדם את התכנון הסטאטוטורי ופועל לגיוס יזם לפרויקט.

יזם התכנית: ראש הנקרה     חזרה לתיירות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ