הפרויקטים שלנו >
תיירות
תכנית להעצמת המורשת הלאומית - תמ"ר

2011-2014
 
תשתית המורשת הלאומית מורכבת מנכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים, אשר מעידים על הזיקה שבין עם ישראל לארצו, ואשר העצמתם תורמת לחיזוק התודעה, הגאווה והחיוניות הלאומית.

בישראל מצויים כיום אתרי מורשת לאומית-ציונית רבים במצב עזוב, בלתי שמור ובלתי נגיש, אשר מאויימים על ידי תהליכי פיתוח ופגעי הזמן.

חברת `תיק פרויקטים` ניהלה וערכה עבור אגף המורשת במשרד ראש הממשלה, תכנית אסטרטגית לשיקום והעצמת תשתיות המורשת הלאומית המוחשית ("תמ"ר"). התכנית מבוססת על החלטת הממשלה מס` 1412 משנת 2010, והינה רב-שנתית עם תקציב כולל של כ-700 מיליון שקלים חדשים.

`תיק פרויקטים` הובילה ונהלה את צוות יועצי התכנית המגוון, אשר כלל מתכנני ערים, אדריכלים, היסטוריונים, גאוגרפים, כלכלנים, ואנשי שיווק ותיירות.
במסגרת העבודה ובעקבות הקול הקורא שפורסם, נקלטו, מוינו והוערכו מעל ל-300 פניות שהוגשו מטעם גורמים פרטיים וציבוריים, להכללת מיזמים בתכנית. לצורך הכנת התכנית האסטרטגית נבחנו הפניות בהתאם לתנאי הסף ואמות המבחן שנקבעו בידי צוות התכנון, גובשה תכנית מיתוג ושיווק והומלצו לתקצוב 97 אתרים.
 

יוזמי התכנית: משרד ראש הממשלה – אגף מורשת


חזרה לתיירות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ