הפרויקטים שלנו >
סביבה
תוכנית אב לסביבה ותיירות בחבל ים המלח

 1997-2004
תוכנית האב לסביבה ותיירות בחבל ים המלח הינה תכנית אזורית המתווה מדיניות ארוכת טווח המאזנת בין התיירות כענף כלכלי המוביל את הפיתוח בחבל ים המלח לבין ערכי הסביבה הייחודיים לאזור זה. התכנית שימשה תשתית להכנת תכנית מתאר סטטוטורית למועצה אזורית מגילות ולהכנת תכניות מפורטות. התכנית הסטטוטורית המפורטת ערוכה להפקדה כתכנית מתאר מקומית הינה התכנית אשר נועדה לקדום פתרונות למוקד המלונאות בעין בוקק והישוב נווה זוהר.

תכנית מפורטת עין בוקק –נווה זוהר
תכנון כולל וניהול התכנון לפרויקט רחב היקף אשר נועד לקדם מגוון פתרונות כמענה להצפה הצפויה של היישוב נווה זוהר, מוקדי המלונות בעין בוקק וחמי זוהר וכן מתקנים ותשתיות הנדסיות. התוכנית היא פרי יוזמה משותפת של המועצה האזורית תמר ומפעלי ים המלח ונועדה לאפשר המשך קיום בצוותא של  היצור התעשייתי ומוקדי המלונאות באזור.

התכנית עוסקת בקטע חוף באורך של כ-16 ק"מ ומתמודדת עם הצורך לתת מענה למניעת הצפות בטווח המיידי כתוצאה מעליית מפלס המים, במקביל למציאת פתרון קבע ארוך טווח. הפתרון המוצע לטווח הארוך הנו על ידי יצירת לגונה מלאכותית לאורך החוף ברוחב של כ-350 מ` שתהווה מצד אחד את החוף היציב לאורך מתחם בתי המלון, ומצד שני תשולב בתהליך הייצור של הבריכות.
הכנת התכנית נערכה בשיתוף יועצים המתמחים בנושאים של איכות הסביבה, מערכות סילוק שפכים, ניקוז ותשתיות הנדסיות.  

יזמי התכנית: משרד התיירות, מועצה אזורית תמר ומפעלי ים המלחחזרה לסביבה >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ