הפרויקטים שלנו >
סביבה
פארק ירושלים
תכנון סטאטוטורי ומנהלת ההקמה לפארקים המטרופוליניים

2009 - 2004
פארק ירושלים מתפקד כפארק נופש מטרופוליני במרחב נופי קדם ומורשת תרבות חקלאית, לרווחת תושבי ירושלים ומדינת ישראל.
שלוש היחידות הגיאוגרפיות אוחדו למערכת אחת-עמק הארזים כ- 3,200 דונם, עמק רפאים כ- 5,000 דונם ועמק מוצא כ- 5,000 דונם, כחגורת שטחים פתוחים, העוטפת את ירושלים ושולחת "אצבעות ירוקות" אל הרקמה האורבנית ע"י פארק המסילה כ- 75 דונם  ופארק נחל צופים כ- 640 דונם. לפארקים אלו יצורפו השטחים הפתוחים באגן ההיסטורי של העיר העתיקה.
את המערכת קושרת שדרת הפארק המורכבת מהפרויקטים המרכזיים הממוקמים במרכזי העמקים – אפיקי הנחלים המשוקמים ושבילי אופניים. בפארקים מתוכננים מוקדים מרכזיים כגון  ספורטק בעמק הארזים, אגם נופש ופנאי לצד סכר עמק מוצא והרחבת גן החיות. שיקום אפיקי הנחלים יוצר הזדמנות ליצירת מוקדי פנאי ונופש. ביחד עם  היצירה הפיזית של מערכת הפארקים סייע משרדנו בגיוס מקורות מימון, נבניית תקציב ובגיבוש תפיסת תחזוקה לעתיד לבוא  עם השלמת עבודות הפיתוח.
בתחילת שנת 2008 הוגדר מבנה עקרוני של מנהלת הקמה של הפארקים הכולל את הגופים: נציגי עיריית ירושלים, מועצות מקומיות שכנות, הרל"י, קק"ל, רט"ג ואנשי מקצוע רלוונטיים. הגופים החברים במנהלת מביאים אליה, כל אחד בתחומו, את ההתמחות הארגונית.
תיק פרויקטים הופקדה ע"י הרשות לפיתוח ירושלים לנהל ולגבש אסטרטגיה של התכנון הכולל ולפעול להקמת הפארקים המטרופולינים של ירושלים. צוותי עבודה- צוות תכנון פיתוח, צוות שפת מקום צוות  אוצרות גרפיקה ומיתוג, צוות ארגון וכלכלה, צוות חברה וקהילה, צוות תיאום תשתיות.
משנת  2004 מקודמות ע"י חברת תיק פרויקטים תוכניות סטטוטוריות להקמת הפארקים הנמצאות בשלבי אישור שונים: עמק רפאים-תוכנית 12,222 עמק מוצא- תוכנית מח` 1.
 
יזם התכנית: הרשות לפיתוח ירושלים                    

 חזרה לסביבה >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ