הפרויקטים שלנו >
סביבה
פארק עמק רפאים
תוכנית אב ומתאר

2005 - 2004
                    
פארק עמק רפאים, הינו חלק מפארק מטרופוליני ירושלים הממוקם בדרום מערב ירושלים בסמוך לשכונות קריית מנחם, גילה וגבעת משואה.
במסגרת תכנית האב של הפארק, אשר הוכנה על ידי צוות מתכננים, בניהול חברת ת.י.ק פרויקטים, הוגדרו מטרות הפארק המשלבות שימור מרחבים טבעיים פתוחים ונופי קדם יחד עם תכנון של מגוון פעילויות נופש פעיל על בסיס האיכויות הנופיות והתרבותיות של השטח. תוכנית האב כללה הגדרת פרויקטים, תקציבים ושלבי ביצוע.
חברת ת.י.ק פרויקטים מקדמת את התכנון המוקדם של כלל הפארק. נמצאות בהכנה תוכנית מתאר מקומית ופרויקטים מפורטים לשימור ופיתוח.

יזם התכנית: הרשות לפיתוח ירושלים       חזרה לסביבה >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ