הפרויקטים שלנו >
סביבה
נחל שורק
תכנית אב ומתאר

2000-2010

רשות הניקוז יזמה את תוכנית האב לנחל שורק. מינהל מקרקעי ישראל ומשרד הפנים יזמו את  הכנת תוכנית המתאר תמ"מ  3 / 21 / 21 לנחל שורק בתחום מחוז מרכז כפועל יוצא של תוכנית האב.

מטרות תוכנית האב:
שיקום וטיפוח סביבתי כולל של אגן נחל שורק לשימור המערכת האקולוגית ולרווחת אוכלוסיית האזור והארץ.

מטרות תוכנית המתאר:
קביעת ייעודם של השטחים במרחב נחל שורק והשימושים המותרים בהם. קביעת הוראות להבטחת תפקוד הנחל תוך שמירה על ערכיו הנופיים, סביבתיים  והאקולוגים. קביעת הוראות לשמירה על קרקע חקלאית, קביעת ייעודים ושימושים למטרות  שימוש ופנאי, נופש ותיירות המתאימים לפעילויות בשטחים פתוחים. הגדרת מיקום מבנים חקלאיים שיותרו בתחום התוכנית. קביעת הוראות לשילוב מתקנים וקווי תשתית קיימים וצמצום מפגעים סביבתיים  נופיים. שיפור איכות המים וקביעת הנחיות לפתרון בעיות הביוב והניקוז בסביבתו של הנחל. קביעת הוראות והנחיות ליישום התכנית, להכנת תכניות מתאר מקומיות ו/או מפורטות  למתחמי התכנון וקביעת תנאים לאישורן.
חברת תיק פרויקטים מנהלת ועורכת את תוכנית המתאר לנחל השורק, התוכנית מונחת על שולחנה של המועצה הארצית לדיון להפקדה.

יזם התכנית: רשות הניקוז, מינהל מקרקעי ישראל , משרד הפנים, המשרד להגנת הסביבה, רשות הניקוזחזרה לסביבה >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ