הפרויקטים שלנו >
סביבה
דרך היין
חוות חקלאיות תיירותיות תמ"מ 42/14/4

2001-2007
 
דרך היין היא תוכנית אב כוללת לפיתוח תיירותי-חקלאי לאורך עורק התנועה המרכזי בנגב מצומת הנגב בואכה מצפה רמון. התוכנית נגזרת מתוכנית המתאר המחוזית דרך הבשמים.
התכנית מתווה הקמת שלושים חוות חקלאיות-תיירותיות ופיתוח אתרי תיירות סמוכים.
חברת תיק פרויקטים ניהלה וליוותה את תהליך התכנון הסטטוטורי של תוכנית המתאר דרך היין עד לשלב מתן תוקף.
ייחודיות מרחב התכנון מתאפיין ברגישות נופית וסביבתית גבוהה לצד שטחי אש. בתהליך התכנון אותרו אזורים להקמת חוות תיירותיות - חקלאיות  תוך שילוב עם מאפייני האזור.
לצורך קידום תהליך התכנון נוהלו ונערכו תאומים משולבים בין משרד החקלאות, משרד התיירות ויושבי החוות. בימים אלו מנוהלת הכנת התוכניות המפורטות לחוות בתחום תוכנית המתאר. תהליך התכנון מורכב ומחייב מציאת פתרונות משפטיים בנושאי תכנון וקניין.
תוכנית המתאר המחוזית (שינוי מס` 42) "דרך היין ברמת הנגב" הוגשה כשינוי לתכנית המתאר המחוזית רמת הנגב, ויצרה את התשתית הסטטוטורית לפרויקט סינרגטי נופי, תיירותי וחקלאי המלווה את הדרכים העיקריות באזור.
עם מימושו, ידגים הפרויקט אך במקצת, את המימד הירוק החסר בנופו של הנגב, המבטא את הארץ הנושבת, יוסיף נדבך ייחודי לאתרי הביקור ברמת הנגב ויפתח בפני המבקרים באזור צוהר לאזור הנגב בעבר כמרחב התיישבותי חקלאי.

הפרויקט משלב סביבה עם מרכיבי תיירות.
 
יזם התכנית: מנהל מקרקעי ישראל


חזרה לסביבה >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ