הפרויקטים שלנו >
סביבה
דרך היין
חוות חקלאיות תיירותיות

2007-2010

תכנית תמ"מ 42/14/4 התוותה את הקמתן של שלושים חוות חקלאיות-תיירותיות ופיתוח אתרי תיירות סמוכים. חברת תיק פרויקטים מנהלת ומלווה כיום את תהליך התכנון הסטטוטורי של כ- 30 תוכנית מפורטות עבור חוות  תיירותיות  עד לשלב מתן תוקף.
 
תכניות לדוגמה:
  • חוות מס` 1-3-4 (צפון מערבית לקיבוץ רביבים) - תוכנית מס` 1/310/02/20
  • חווה מס` 13 (אזור צומת הרוחות) - תוכנית מס` 144/03/27
התכניות עוסקות בשינוי ייעוד הקרקע מאזור חקלאי לאזור תיירות ונופש ולדרך מוצעת. הן מפרטות הוראות בדבר זכויות ומגבלות בניה, הנחיות פיתוח, הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי, נופי וחקלאי.
התכניות מאפשרות שימושים תיירותיים-חקלאיים בקרקע כגון  מחלבות, בתי בד, יקבים קטנים בהיקף בניה מוגבל. חנויות למכירת תוצרת חקלאית. מסעדה, מאהל אירוח, מזנון. מבנים לצרכי בעלי חיים למטרות תיירות. מתקני חינוך והדרכה ומבנים חקלאיים כגון: מכלאות בע"ח, סככות ומתקני עיבוד חקלאי.
 
הפרויקט משלב סביבה עם מרכיבי תיירות.

 יזם התכנית: מנהל מקרקעי ישראלחזרה לסביבה >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ