הפרויקטים שלנו >
מגורים ותשתיות
תמ"א 14/ג - מסמך מדיניות ותכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה של מינרלים תעשייתיים
מתחם מחנה גנים - רמת גן
גבעות אילת - שכונת רמת בגין - תכנית מס` 2/02/101/107
הדסים - אבן יהודה - תכנית מס` הצ`/250/1-1 א`
שיקום תשתיות בישובי חוף הכרמל
תוכנית אב מושבות ירושלים
אילת-אילות - תוכנית אב ומתאר 21/4/14
תכנית להסדרת לולים במסגרת הרפורמה בענף ההטלה
החוף הצפוני טבריה
תכנית מתאר להסדרת התיישבות שבט אל עזזמה
באר אורה - 164/02/12
ביר הדאג` - 58/101/02/20
שגב שלום - שכונה ו` 16/220/02/7
עבדת רמת ציפורים - 65/14/4
תל שבע - תכנית מתאר 15/172/02/7
ליפתא - מי נפתוח 6036
מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ