הפרויקטים שלנו >
מגורים ותשתיות
תוכנית אב מושבות ירושלים

2009-2010
 
תוכנית אב מושבות ירושלים באה במטרה לרענן את הרקע התכנוני לשכונות המושבה הגרמנית המושבה היוונית טלביה וקטמון בירושלים. האזור הינו חלק מהעיר ההיסטורית של ירושלים
התוכנית מוגדרת מוטת שימור ומטפלת במרקמים היסטוריים איכותיים מהתקופה העות`מאנית והמנדט הבריטי. חברת ת.י.ק פרויקטים עוסקת בניהול התכנון וסיוע לתכנון בהובלת אדר` גבריאל קרטס.
עד כה הסתיים שלב א` ניתוח מצב קיים ועדכון המטרות. החל שלב ב` גיבוש חלופות תכנון עקרוניות.

יזם התכנית: עיריית ירושליםחזרה למגורים ותשתיות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ