הפרויקטים שלנו >
מגורים ותשתיות
אילת-אילות
תוכנית אב ומתאר 21/4/14

1997-2004    
 
תוכנית האב ותכנית המתאר התוו את המדיניות הכוללת לפיתוח העיר אילת ומרחב המועצה האזורית חבל אילות.
תהליך התכנון המורכב נוהל וקודם תוך התמודדות עם קונפליקטים וחסמים לפיתוח ברמה הארצית, האזורית והעירונית אשר נפתרו ברובם.
מטרותיה המרכזיות של התוכנית הן:
הנחת תשתית לבנייה ופיתוח בתחום התכנית כנדרש מתחזית גידול האוכלוסייה.
עידוד וקידום פיתוח ענף התיירות באזור.
קידום פיתוח מערכות התשתית והתחבורה בתחום התכנית, כמנוף לפיתוח.
שמירה על ערכי הטבע ונוף ייחודיים וקביעת
עקרונות  להגנה על הסביבה  ואיכות החיים בשלב הפיתוח.
קביעת ההיבטים הדרושים לביצוע תכניות המתאר הארציות שבתחומה.

התכנית נערכה כתכנית מתאר מחוזית חלקית תמ"מ 21/4/14 . התכנית אושרה למתן תוקף באוקטובר 2007.. התכנית כללה פרויקטים מומלצים לפיתוח ובהם היישוב באר אורה.
משרד תיק פרויקטים ניהל את התכנון הכולל וגיבש את מסגרת הפרויקטים המיועדים לפיתוח.

יזם התכנית: מנהל מקרקעי ישראל, עיריית אילת, מועצה אזורית חבל אילות.חזרה למגורים ותשתיות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ