הפרויקטים שלנו >
מגורים ותשתיות
תכנית להסדרת לולים במסגרת הרפורמה בענף ההטלה

2009-2010
בהחלטת הממשלה בדבר עידוד התייעלות במשק הייצור והשיווק בענף ההטלה נקבע כי יש לפעול להוצאת לולי ההטלה ממרכזי הישובים לשם התייעלות בממשק הייצור והשיווק, שמירה על איכות הסביבה, שיפור התנאים התברואיים והווטרינריים ושיפור תנאי אחסון הביצים בלולים.
 
התכנית כוללת הסדרה תכנונית-סטטוטורית של מתחמים חדשים לחוות לולים ב- 26 ישובים באזור הצפון, תוך התייחסות להיבטים תפקודיים, סביבתיים, נופיים ואחרים. במסגרת  התכנית נבחנות משמעויות הנדסיות וסביבתיות הנובעות ממצב הלולים הקיימים שמהם יפונו המטילות וכן, גיבוש המלצות תכנון בהתייחס לשטחים מהם יפונו הלולים. לגבי יתר אזורי הארץ, כוללת התכנית הערכת האפשרות להוצאת לולים מחוץ לישובים כפריים אחרים.
 
חברת ת.י.ק פרויקטים עומדת בראש צוות התכנון להסדרת הלולים, בהזמנת משרד החקלאות ופיתוח הכפר. עבודת התכנון הינה רב גונית, בשילוב משרדי ממשלה שונים, ונוגעת בכל שלבי התכנון: תכנית אב וקביעת מדיניות, עריכת תוכניות מפורטות ועד להוצאת היתרי בנייה להקמת החוות. התכנון מתבצע בראייה ארצית, בדגש על ישובי גבול הצפון בהם מגדלים כ- 65% מכמות המטילות בישראל.
 
הפרויקט משלב תכנון תשתיות עם מרכיבי סביבה.
 
 
יזם התכנית: הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
חזרה למגורים ותשתיות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ