הפרויקטים שלנו >
מגורים ותשתיות
החוף הצפוני טבריה

2009 - 1995
 
זאב טמקין ניהל את תכנון הפיתוח של אזור החוף הצפוני בטבריה וקידם את ההליך הסטטוטורי של תוכנית המתאר. תכנית המתאר המקורית באזור חולשת  על שטח של כ-615 דונם, התוכנית קיבלה תוקף בשנת 1999. מיד עם אישורה הוחלט לפצל אותה למספר מתחמי משנה במטרה להקל על הליך שיווק המגרשים. תוכנית "מתחם הטיילת" ותכנית "מול ארבל" הינן בין המתחמים הבולטים באזור.  זאב טמקין משמש כמנהל התכנון של כלל המתחמים של תוכנית המתאר המקורית.
בשלב התכנון המוקדם נדרש זאב טמקין לגיבוש פתרונות תכנוניים ותאומים עם גופי תשתית הנותנים מענה ופתרון לשטח התוכנית המתאפיין: באיכות קרקע ירודה, שפכי עפר וגלישות, תשתיות ארציות כגון המובל המלוח, כל אלו משפיעים בצורה ישירה על אופי והיקפי הבנייה בתחום התוכנית. 
מול ארבל
המתחם מיועד לייצר מסגרת תכנון להקמת אזור משולב למגורים, תיירות ונופש. אדריכל התכנית הוא ארי כהן. שטחה כ-180 דונם, ועל פי התכנית שמתגבשת כעת היא תכלול כ-450 יח"ד בבנייה רוויה, מדורגת וגם צמודת קרקע. התכנית מתמודדת עם בעיות קשות באיכות הקרקע הכוללות שפכי עפר וגלישות, שנתגלו בשטח בעת תחילת התכנון המפורט ואשר משפיעות על היקפה ואופייה של הבנייה במקום.

מתחם הטיילת
המתחם מהווה את החלק המרכזי של כל האזור. האדר` הוא אורי שטרית. מטרת התכנית - עיצוב מתחם תיירות נופש וספורט בשטח של כ-250 ד` באמצעות שטחים המיועדים למלונאות, נופש, מסחר ושירותי תיירות, וכן אזור מגורים מיוחד (יחידות נופש).   בסך הכול ניתן יהיה לבנות כ-133,500 מ"ר של שטחי מלונאות, המהווים כ-1,550 חדרים (80% במסגרת של מלונאות ו-20% נותרים במסגרת של מגורים מיוחד).   במסגרת תכנית זו מוסדרים מבחינה סטטוטורית רצועת החוף הציבורי ומעגן הדייג הקיים.   התכנית ערוכה ומוכנה להפקדה.

יזם התכנית: מנהל מקרקעי ישראל

 חזרה למגורים ותשתיות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ