הפרויקטים שלנו >
מגורים ותשתיות
באר אורה
164/02/12

1998 - 2000 
 
ניהול תכנון כולל וביצוע תשתיות להקמת ישוב חדש בערבה בשטח של כ-1,140 דונם המכיל כ-600 יחידות דיור ואזורי מלונאות, נופש וספורט.   העבודה כללה ניהול תכנון וקידום ההליך הסטטוטורי של תוכנית המתאר, התכנית המפורטת של הישוב וכן תכנון לביצוע של תשתיות ציבוריות וניהול הביצוע של אותן תשתיות, דרכים, מערכות ניקוז, חשמל, מים וביוב.
ייחודיות המקום התבטאה במהלך התכנון בצורך למצוא פתרונות תכנון מתאימים למאפיינים האקלימיים של הערבה, התאמת גבולות הישוב עם שמורות טבע סמוכות, תאום מול פרויקטים אחרים בסביבה ותאום פריסת התשתיות עבור הישוב תוך חציית מסדרון תשתיות ארציות ואזוריות שלאורך כביש הערבה.
תהליך ניהול התכנון כלל ביצוע תשתיות להקמת ישוב  חדש בערבה בשטח של כ-1,140 דונם המכיל כ- 600 יחידות דיור ואזור מלונאות, נופש וספורט.  
ייחודיות מיקום התוכנית הובילה לגיבוש פתרונות תכנון מורכבים כדלקמן:
תאום גבולות הישוב עם שמורות טבע סמוכות.
תאום פריסת התשתיות עבור הישוב תוך חציית מסדרון תשתיות ארציות ואזוריות לאורך כביש הערבה.
הנחיות עיצוב המותאמות לתנאי האקלים המקומיים.

זאב טמקין כראש צוות ניהול התכנון הוביל למציאת פתרונות תיכנוניים הנותנים מענה לצרכים התכנוניים הייחודיים של האזור בו התוכנית ממוקמת בתאום עם כלל הגופים הרלוונטיים.
 
יזם התכנית: מנהל מקרקעי ישראלחזרה למגורים ותשתיות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ