הפרויקטים שלנו >
מגורים ותשתיות
ביר הדאג`
58/101/02/20

2003 - 2000
 
ביר הדאג` מתוכנן כישוב בדואי חדש בנגב ממערב לצומת משאבי שדה.
מטרת התכנון הן קידום פתרונות מגורים בטווח זמן קצר. בכדי לעמוד בלו"ז מוגדר ניהל משרדנו תכנון משולב ברמות שונות: תוכנית המתאר, תוכנית מפורטת למרכז שירותים ואזור תעסוקה, תכנית לכביש גישה ותשתיות וכן, תוכניות מפורטות (שלב א` ושלב ב`) לשכונות מגורים.
תהליך התכנון המשולב אפשר את אישור תכנית המתאר ותכנית מרכז השירותים בשנת 2003.
בשנת 2005 קיבלה תוקף תוכנית שכונת המגורים שלב א`. תוכנית המאפשרת אכלוס של כ- 12,000 נפש בשנת היעד 2025, בשטח כולל של כ-6,550 דונם.
תוכנית אזור התעסוקה אושרה בשנת 2007.
בשנת 2010 קיבלה תוקף תכנית שלב ב`. תכנית המאשרת 1,154 יח"ד נוספות בשטח כולל של כ- 2,920 דונם.
הובלת ניהול התכנון כללה את המרכיבים הייחודיים הבאים:
מערך נחלות חקלאיות המהוות  בסיס כלכלי ליישוב.
תאום גבולות עם שמורות טבע.
תאום משולב מול משבצות חקלאיות של היישובים הסמוכים ושטחי אש.
תאום תשתיות ארציות מתוכננות באזור כדוגמת תחנת החשמל גרעינית מתוכננת.
משרד ת.י.ק פרויקטים עסק בניהול  תכנון כולל להקמת היישוב.

יזם התכנית- מנהל מקרקעי ישראלחזרה למגורים ותשתיות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ