הפרויקטים שלנו >
מגורים ותשתיות
עבדת רמת ציפורים
65/14/4

2008 - 2009
 
חברת תיק פרויקטים ניהלה את בדיקת ההיתכנות התכנונית, הפיזית והחברתית, לאיתור מקום היישוב. בימים אלו מנהל זאב טמקין את צוות התכנון והקידום הסטטוטורי של  תוכנית המתאר המפורטת.
בהתאם להחלטת הממשלה מיום 30.11.2000 הקובעת כי יש לבחון עם הגורמים המתאימים, את הקמתו של יישוב בדואי חדש באזור עבדת. (היישוב אמור לכנס את הפזורה הבדואית באזור הר הנגב), מנהל ומרכז זאב טמקין את תהליך התאום התכנוני להקמת היישוב תוך קיום מפגשים עם נציגי תושבים באזור, נציגי הרשויות, מינהל התכנון, משרדי ממשלה וגופי תשתית.
 ייחודיות התוכנית היא בקביעה ואיתור יישוב חדש לפזורה ומתן מענה לצרכי האוכלוסייה המיועדת, תוך התייחסות למגבלות כדלקמן: מעטפת שטחי אש, שמורות טבע ונחלים ואזורים בעלי רגישות נופית וסביבתית גבוהה.
מטרות התכנית: הקמת ישוב קבע כפרי בדואי חדש אשר ייתן מענה לצרכים הקיימים והעתידיים של האוכלוסייה, לרבות אורח החיים, חקלאות ופיתוח התיירות. התוכנית המפורטת מהווה שינוי לתמ"מ 14/4 וכוללת הוראות למרכז שירותים, זאת בכדי לאפשר את הקמת התשתית הבסיסית ומרכז שירותים ציבוריים מיד עם אישור התכנית.

יזם התכנית: מינהל מקרקעי ישראל                    חזרה למגורים ותשתיות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ