הפרויקטים שלנו >
מגורים ותשתיות
תל שבע
תכנית מתאר 15/172/02/7

2007-2010
 
תל שבע הוא ישוב הקבע הבדואי הראשון בנגב. הישוב שוכן כ- 5 ק"מ מזרחית למרכז העיר באר שבע.
מטרותיה העיקריות של תכנית המתאר החדשה הן:

1. שינוי מופע הבינוי הכפרי הקיים של תל שבע, בהתאם לתחזית האוכלוסייה וצרכיה, במטרה להתגבש לכלל בינוי עירוני.
2. הרחבת תחומי הבינוי והפיתוח של תל שבע לחלקים המערבי, הצפוני ובעיקר המזרחי של תחום השיפוט, על מנת לאפשר רמה נאותה של מגורים והשימושים הנלווים הדרושים לגידול האוכלוסייה הצפוי.
3. הסדרת גבולות מרחב התכנון, המתאר והשיפוט של תל שבע, בהתייחס לרשויות המקומיות הגובלות והכללת תוואי כביש 31א` בתחום התכנית.
תכנית המתאר החדשה מכפילה את שטח אזורי המגורים בישוב. יעוד הקרקע לאזורי המגורים הוא ברמה השכונתית, כולל דרכים ומוסדות ציבור. תכנית תל שבע מייעדת בשטחה שלושה מרכזים עירוניים עיקריים: המרכז הקיים באזור הכניסה המערבית, מרכז שירותים חדש למסחר ומוסדות ציבור ומרכז רובעי בסמוך למוקד מוסדות החינוך בלב אזורי המגורים החדשים במזרח העיר.

בישוב מתוכננים מרכז תעסוקה בשטח של כ- 150 דונם, אזור תעשיה בשטח של כ- 200 דונם ואזור למסחר תיירותי מצפון לכביש הכניסה המערבי לישוב.

יזם התכנית: מנהל מקרקעי ישראל

 חזרה למגורים ותשתיות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ