הפרויקטים שלנו >
מגורים ותשתיות
תמ"א 14/ג
מסמך מדיניות ותכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה של מינרלים תעשייתיים

 
2010-2011
בהמשך להחלטת המועצה הארצית משנת 2005, יזם מנהל התכנון במשרד הפנים, עריכת מסמך מדיניות ותכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה של מינרלים תעשייתיים – תמ"א 14/ג`, כחלק מתכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה, תמ"א 14.
מטרתה העיקרית של תמ"א 14/ג` והאתגר העומד
במרכזה הוא הבטחת האיזון בין שלושה גורמים מהותיים:
כלכלה – מתן מענה לצרכי המשק הלאומי, מן הבחינה
הכלכלית והחברתית בטווח הבינוני והארוך.
חברה וסביבה – השפעה על האדם, השפעה על הסביבה
ואפשרויות לצמצום השפעות שליליות חברתיות וסביבתיות.
תכנון – מיקום אתרי כרייה וחציבה של מינרלים תעשייתיים
ביחס לפיתוח קיים ומגמות תכנון ופיתוח עתידיות.
 
תכנון תמ"א 14/ג` מתבסס על סקר המכון הגיאולוגי
לתפרוסת המחצבים בישראל, עפ"י הסקר ממוקמים מרבית מרבצי המינרלים התעשייתיים במרחב הנגב. 
חברת ת.י.ק פרויקטים עומדת בראש צוות תכנון לעריכת מסמך מדיניות מקיף ולאחריו עריכת תכנית מתאר ארצית ועד להבאתה לאישור הממשלה
.
 
יזם התכנית: מנהל התכנון, משרד הפנים


חזרה למגורים ותשתיות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ