הפרויקטים שלנו >
מגורים ותשתיות
תכנית מתאר להסדרת התיישבות שבט אל עזזמה

 
2010-2012
 
על-פי החלטת הממשלה (ער"ב 43) משנת 2000 וכחלק מהסדרת התיישבות הבדואים בנגב, מקודם מהלך של תכנון שכונות צמודות דופן מדרום וממערב לישוב שגב שלום.
תכנית המתאר כוללת הקמת שכונות חדשות לצורך מתן מענה למגורי קבע של פזורת שבט אל עזזמה המתגוררת בסמוך לכלא באר-שבע, רמת חובב ולאורך דרך מספר 40 עד לצומת הנגב.
התכנון מציע פתרונות אורבניים הולמים התואמים את צרכי האוכלוסייה ומיועד לקיבולת האוכלוסייה הצפויה של כ-56,000 תושבים בשנת 2035. כשלב מקדים להכנת התוכנית בוצעו סקרי אוכלוסייה מקיפים, סקרים חברתיים וכן נערכה פרוגרמה עדכנית ליישוב.
במקביל לקידום תכנית המתאר ליישוב ובהתאם להחלטת ועדת ההיגוי המחוזית, מחוז דרום, מחודש מאי 2010, מקודם שינוי מס` 76 לתמ"מ 14/4 וכן תכניות מפורטות למרכז שירותים ומגורים במערב ובדרום היישוב.
חברת תיק פרויקטים עומדת בראש צוות התכנון ומנחה את עבודת צוות המתכננים והיועצים ההנדסיים שנרתמו לפרויקט. תהליך התכנון הנו רב גוני ומשלב בתוכו עבודה משותפת עם רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה שונים.
 
יזם התכנית: הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב.


חזרה למגורים ותשתיות >>

מפת אתר  |  תנאי שימוש  |  אזור כניסה למורשים כל הזכויות שמורות לתיק פרויקטים בע"מ